Здравето е първото благо и основа на всички други блага в живота

/ Декарт