Животът ни отвежда на неочаквани места, а любовта ни води вкъщи