Острови матрьошка, къде се намират


Във Филипините съществува един мъничък остров, който е необикновен. Казва се Вулкан Пойнт.

Езерото Таал на остров Лусон, в северния край на архипелага Филипини, е уникално със своята география.

Това е едно от двете езера в света, в които може да бъде открита подобна матрьошка от острови и езера. Да започнем с езерото Таал, което се намира на територията на остров Лусон.

В това езеро се намира по-малък остров (остров Вулкан), който пък приютява свое собствено езеро (езерото Кратер), което от своя страна разполага със собствен малък остров, наречен Вулкан Пойнт.

https://www.youtube.com/watch?v=YCrSy8qFXEM

Ето това необикновено разположение създава една уникална географска матрьошка и превръща мъничкия остров Вулкан Пойнт в остров в езеро на остров в езеро на остров.