Орторексия - болестта на обсебените от здравословния начин на хранене


Анорексията и булимията са двете най-известни нарушения при храненето, докато за орторексията не се знае почти нищо. Това патологично явление се отнася за хората, които са обсебени от здравословния начин на хранене.

Необходимо е на ден да се консумират пет плодове и зеленчуци, да не се прекалява с месото, да се избягва палмовата мазнина.... Тези и много други добри съвети може да станат опасни за здравето ни, ако необходимостта от консумиране на здравословни храни стане фикс идея и се стигне до заболяването, което сега вече има и свое наименование - орторексия. Думата идва от гръцки - orthos коректно и orexis - апетит.

Все повече са хората, които искат да контролират какво консумират. Проблемът идва тогава, когато храната става тежест, от която не можем да се отървем. Оторексиците са обсебени от желанието за здравословно хранене и те започват да развиват обезпокояващи психически симптоми. При анорексиците и булимиците храната започва да контролира техния живот. За разлика от тези две хранителни нарушения при орторексиците не става въпрос за калории, а за нутриционно качество на храните. Страхът от мисълта, че може да консумират нещо, което е лошо за здравето им, при тези хора създава стрес и загриженост.

За първи път думата орторексия я използва през 1997 г. американският изследовател Стивън Братман, който дори е направил тест, с цел да идентифицира потенциалните пациенти. Въпреки че това изречение все още не е признато от науката, все повече са лекарите, които искат да бъде поставена тази диагноза