Грютвикен- призрачен град с действаща църква


Това селище е било основано през 1904 г. от норвежки морски капитан с идеята да изпълнява ролята на китоловна база за неговата рибарска компания. Затворено е през 1966 г., но църквата все още се използва от време на време за сключване на брак.

Карл Антон Ларсен построява тази първа църква в Антарктика. Тя е пренесена от Стрьомен, Норвегия и сглобена в Грютвикен през 1913г.

Ларсен е известен норвежки полярен изследовател и пионер на анарктическия китолов.

Рибарите са живяли в Грютвикен до 1960-те години, когато базата е била затворена заради слаб улов. През последните години изоставената станция, след десетилетия на разруха в условията на суровия климат на острова, е почистена от отпадъци и замърсяване (петролни продукти, химикали и азбест). Редица сгради са реставрирани от правителството на Южна Джорджия и Грютвикен се превръща в един от най-популярните туристически обекти в Антарктика.

Днес единствено разхвърляните по брега гигантски китови кости и ръждясали танкери свидетелстват за миналото на първата китобойна база в Антарктика.