Къде се намира най-големият водопад в света?


Водопадите са природни чудеса, които привличат вниманието на хората с красотата си. По света има хиляди водопади, които представляват интерес за посетители. Но най-големият и мощен водопад на Земята не привлича много туристи. Това е така, защото се намира под океана, под датския проток, който разделя Исландия и Гренландия.

Водопадът - известен като подводния водопад в Датския проток - започва на 600м под океанската повърхност и се спуска на дълбочина до 3,2 км. Това е повече от 4 пъти височината на най-големия надземен водопад.

Но това не е единственото нещо, с което превъзхожда останалите водопади в света. Количеството вода, попадаща в основата му за единица време, е приблизително 3,5млн. куб.м. Това е еквивалентно на почти 2000 Ниагарски водопада при пиков поток.

Как се формира едно такова уникално природно явление?

Подводните водопади възникват поради факта, че степента на соленост и нивото на температурата в различните части на океана се различават, а наблизо има и подводни склонове. Според законите на физиката по-плътната и студена вода се измества под топлата, създавайки подобен воден поток надолу към дъното на океана.

От скалата, която се издига от дъното на пролива, се спускат водите на Северния ледовит океан.

Водопадът на дъното на Датския проток е слабо проучен, поради географското си местоположение, студените води и дълбочината, на която се намира. Въпреки невъзможността на учените да се потопят и да го изследват, той продължава да привлича вниманието на специалисти от различни страни.